Zestaw LD510: wykrywacz wycieków,tuba akustyczna,aparat,wejście dla zewn. czujników,100 formularzy oznaczeń źródeł wycieku,słuchawki,tuba precyzyjna,wtyczka adaptera AC,przewód spiralny,walizka

On order

0601 0106

Wersje produktu

Product description

Zestaw LD 510

LD 510 jest pierwszym na świecie detektorem nieszczelności z dodatkową opcją swobodnie przypisywanych sygnałów wejścia dla wszystkich czujników CS. Oprócz detekcji i pomiaru wielkości wycieku, instrument pozwala na prowadzenie wszystkich innych koniecznych pomiarów, w tym: punktu rosy, przepływu, ciśnienia i temperatury.

Model detektora nieszczelności LD 510 zaopatrzony jest dodatkowo w oddzielne wejście dla zewnętrznych czujników CS.

Zestaw składa się z następujących elementów

  • Wykrywacz wycieków i nieszczelności LD 510,
  • Tuba akustyczna,
  • Aparat,
  • Wejście dla zewnętrznych czujników,
  • Sto formularzy oznaczeń źródeł wycieku,
  • Słuchawki,
  • Tuba precyzyjna,
  • Wtyczka adaptera AC,
  • Przewód spiralny,
  • Walizka.