Zbiornik ciśnieniowy do sprężonego powietrza KP-5000-11/1,6 pojemność 5 m3, ciśnienie 11 bar, przyłącze G2'', wymiary o1612 x 3180 mm, waga brutto 864 kg

On order

KP-5000-11/1,6

Wersje produktu

Product description

Pionowy wyrównawczy zbiornik ciśnieniowy do sprężonego powietrza KP-5000-11/1,6

Certyfikat wydany przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego to jedna z cech, które gwarantują najwyższą jakość i bezpieczeństwo zbiornika ciśnieniowego KP-5000-11/1,6. Zbiorniki wyrównawcze tej serii przechowują sprężone powietrze, zachowując przy tym bezpieczny poziom ciśnienia.

Zbiorniki są wyposażone w armaturę, która składa się m. in. z takich elementów, jak zawów bezpieczeństwa, manometr, kurek manometryczny, zawór spustowy, rurka spustowa oraz przyłącza.