Klauzula informacyjna - formularz kontaktowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest Vervo Sp. z o.o., ul. Elektronowa 8A,  91-204 Łódź, e-mail rodo@vervo.pl . Dane będą przetwarzane w celach : przygotowania i wysłania odpowiedzi na zadane pytania oraz przesyłania informacji marketingowych pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody. W związku z przetwarzaniem, przysługują Państwu następujące prawa : dostępu, sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia odrębnie wyrażonej zgody. Pełną treść obowiązku informacyjnego znajdziecie Państwo tutaj (klauzula informacyjna)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego PE i Rady (UE) 2016/679 informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  : Vervo Sp. z o.o., ul. Elektronowa 8A,  91-204 Łódź

Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail : rodo@vervo.pl  

a/ Pana/Pani dane przetwarzane będą  dla celów :

- uzyskania niezbędnych informacji o produktach Vervo Sp. z o.o., przed podjęciem decyzji o dokonaniu zakupu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego PE i Rady UE 2016/679, dalej : RODO),

- przesyłania informacji marketingowych o ofercie Vervo oraz o aktualnych promocjach, pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody (na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 172 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego

b/ Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym wsparcie informatyczne (w tym wsparcie w zakresie udostępniania przestrzeni serwerowej).

c/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu przygotowania i wysłania odpowiedzi na zapytanie oraz, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przesyłanie informacji marketingowej, do czasu wycofania zgody.

d/W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Wam następujące prawa :

- prawo dostępu do danych osobowych,

- prawo sprostowania danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych,

- usunięcia danych o ile zostaną spełnione warunki przewidziane w art. 17 RODO,

- ograniczenia przetwarzania o ile zajdą warunki przewidziane  w art. 18 RODO,

- prawo do cofnięcia zgody (o ile zostanie wyrażona), przy czym przetwarzanie dokonane przed cofnięciem, będzie w pełni legalne.

Wszystkie Państwa żądania mogą być kierowane na adres e-mail : rodo@vervo.pl  lub składane osobiście u Administratora pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym.

f/ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne,  brak podania danych osobowych spowoduje, iż nie będziemy mogli przesłać Państwu odpowiedzi na zadane przez formularz pytanie a także nie będziecie Państwo otrzymywać aktualnych informacji o ofercie Vervo Sp. z o.o.

g/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych, o ile uznacie Państwo, że mogło dojść do naruszenia Waszych praw w związku z przetwarzaniem.

h/ Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych

i/ wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

???? Po zapoznaniu się z powyższą klauzulą informacyjną , wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji marketingowych.