Kontakt

Dane adresowe

Dane rejestrowe

Vervo Sp. z o.o.

ul. Elektronowa 8A
94-103 Łódź

tel. (42) 252 55 55,
 

vervo@vervo.pl

  

Vervo Sp. z o.o.

ul. Elektronowa 8A
94-103 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS nr 0000156867
NIP: 732-18-12-834
Kapitał zakładowy: 200 000 PLN