ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE - gwarancja niezawodności

W czasie przeglądów gwarancyjnych oraz napraw oferowanych przez Vervo sprężarek, pomp, odkurzaczy itd., nasz serwis wykorzystuje wyłącznie części zalecane / dostarczane przez producentów urządzeń.

Oryginalne części zamienne oraz smary/oleje są wykonane według bardzo wysokich standardów projektowych i odpowiadają precyzyjnym specyfikacjom technicznym.

Wyłącznie stosowanie oryginalne części zamiennych producenta pozwala mieć pewność,  że urządzenie, mimo upływu czasu, zachowa optymalny poziom wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa.

Oryginalne części zamienne:
-  są niezbędne dla sprawności urządzeń sprężonego powietrza
- sprawdzona jakość i zgodność z danymi producenta
- odpowiednie dla zalecanych przez producenta okresów konserwacji

Stosowanie nieoryginalnych części zamiennych i eksploatacyjnych może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu lub zranienia personelu.

Przestrzeganie zalecanego przez producentów harmonogramu przeglądów i stosowanie oryginalnych część zamiennych, to nie tylko prawidłowe działanie urządzeń, ale również podstawa zachowania ważności gwarancji.