Systemy odzysku ciepła ze sprężarek przemysłowych

Znaczna część energii potrzebnej na wytworzenie sprężonego powietrza jest rozpraszana w formie ciepła i uchodzi do atmosfery. Możliwe jest odzyskanie tego ciepła i ponowne go wykorzystanie w zakładzie
 
Kilka faktów:
- Kompresor oprócz sprężonego powietrza wytwarza ogromne ilości ciepła.
- Tylko ok.10% energii elektrycznej zużywanej przez kompresor jest wykorzystane na sprężanie powietrza
- Większość firm stosujących sprężone powietrze, ponosi duże nakłady finansowe na ogrzewanie pomieszczeń, podgrzewanie wody itp.  

Tymczasem:
PONAD 90% CIEPŁA WYTWORZONEGO PRZEZ KOMPRESOR MOŻE ZOSTAĆ WYKORZYSTANE do zasilania systemów centralnego ogrzewania, ogrzewania wody użytkowej i jako ciepło technologiczne (np. do myjek, wytwornic pary itp.)
 
Korzyści:  
- oszczędność energii – niższe rachunki
- niezwykle szybki zwrot z inwestycji
- niezawodność
- zmniejszenie emisji CO2
- brak negatywnego wpływu na proces wytwarzania sprężonego powietrza   
 
Vervo proponuje Państwu różne rozwiązania umożliwiające odzysk ciepła:
- Urządzenia wolnostojące – proste do podłączenia
- Systemy wbudowane w kompresor
- Kompletne instalacje odzysku ciepła – dobór, projekt i realizacja – wszystko w jednej firmie.

Nie jesteście Państwo pewni czy odzysk ciepła jest możliwy i opłacalny w Państwa firmie.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.