Zagrożenia związane z pracą ze sprężonym powietrzem

Zagrożenia związane z pracą ze sprężonym powietrzem

Wielu zarządzających, mimo że to na nich spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników, nadal zdaje się ignorować zagrożenia związane ze stosowaniem sprężonego powietrza lub zakładają, że w ich firmie „nic złego nie może się przydarzyć”. Jakie potencjalne ryzyko niesie ze sobą praca ze sprężonym powietrzem?

Nawet na typowych stanowiskach montażowych znajdują się narzędzia pracujące przy ciśnieniu rzędu 6 bar, zasilane z sieci pneumatycznej pod ciśnieniem od 8 do 12 bar lub więcej. Nieprawidłowe odłączenie przewodu od szybkozłącza może wywołać gwałtowne ruchy węża, a to może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników lub doprowadzić do uszkodzenia kosztownych urządzeń i produktów, a w przypadku pomieszczeń typu clean room – do zanieczyszczenia sterylnego powietrza.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku sprężarek przenośnych wykorzystywanych w pracach drogowych lub przy budowie okrętów. Tutaj mamy do czynienia z wężami pracującymi pod ciśnieniem 35 bar, których średnica sięga 3″. Przepływ powietrza dla takich linii zasilających może osiągać nawet 102 l/min (w przypadku węża 3″ pod ciśnieniem 10 bar) lub więcej. Nawet tak potężne węże mogą zostać uszkodzone: zgniecione przez ciężkie urządzenia, przerwane podczas nieuważnie wyładowywanych materiałów budowlanych, a guma, z której zostały wyprodukowane, zużyta i narażona na ciągłe zmiany warunków atmosferycznych, może stać się podatna na uszkodzenia. Proszę sobie wyobrazić, co może stać się w podobnej sytuacji. Miotający się wąż do sprzężonego powietrza, którego nie sposób kontrolować, może spowodować obrażenia ciała, zdemolować pojazd lub zniszczyć efekty wielu dni pracy.

Czołowa firma wydzierżawiająca sprężarki przenośne w Wielkiej Brytanii na wypadek wcześniej opisanych sytuacji wyposaża wszystkie swoje urządzenia w elementy zabezpieczające do sieci sprężonego powietrza HoseGuard®. Firma ta nazywa HoseGuard® „jednostką natychmiastowego reagowania”.

HoseGuard® zwany jest bezpiecznikiem powietrznym, ponieważ w sieci sprężonego powietrza działa jak bezpiecznik w obwodzie elektrycznym. W przypadku nadmiernego natężenia przepływu, charakterystycznego dla wycieku, HoseGuard® w ułamku sekundy odcina dopływ powietrza. W odróżnieniu od bezpiecznika elektrycznego HoseGuard® pozwala na szczątkowy przepływ sprężonego powietrza w trakcie wymiany przewodu, dzięki czemu umożliwia szybkie ponowne napełnienie sieci przed otwarciem bezpiecznika po ukończeniu naprawy węża. Główną zaletę zastosowania bezpiecznika powietrznego stanowi możliwość nieprzerwanego działania innych części sieci pneumatycznej ze względu na brak spadku ciśnienia.

Wąż do sprzężonego powietrzaDlaczego firma wyposaża swoje przenośne sprężarki w bezpieczniki powietrzne? Przecież odpowiada ona jedynie za podatność węża na uszkodzenia – odpowiedzialność za pozostałe ryzyko spoczywa na barkach operatora. Po co wydaje pieniądze na bezpiecznik powietrzny HoseGuard®?

Wspomniana firma zorientowała się, że stosunkowo niedrogi bezpiecznik powietrzny daje jej ogromną przewagę marketingową na konkurencyjnym rynku, a poza tym zapobieganie wypadkom stanowi lepszą praktykę niż usuwanie ich skutków (takich jak drogie naprawy uszkodzonych przez pęknięty wąż urządzeń, koszty leczenia zranionych pracowników czy usuwanie szkód w firmach ubezpieczeniowych). To tak jak w przypadku instalacji urządzeń zabezpieczających w nowoczesnych samochodach – czy naprawdę wyobrażamy sobie bez nich nasze pojazdy?

HoseGuard® stanowi zabezpieczenie nie tylko węży pneumatycznych – chroni również sprężarkę. W przypadku niezauważonej nieszczelności przewodów pneumatycznych kompresor przez długi czas pracuje pełną mocą, co może doprowadzić do jego przeciążenia, wyłączenia, a nawet uszkodzenia. O nadmiernym zużyciu paliwa i towarzyszącej pracy sprężarki emisji CO2 do atmosfery nie trzeba nawet wspominać.

Opisane wcześniej sytuacje nie zdarzają się po zainstalowaniu bezpiecznika powietrznego HoseGuard®. Dlatego właśnie wspomniana firma stosując takie zabezpieczenie, chroni swoje urządzenia, minimalizuje konieczność wymiany części i koszty serwisowania; w skrócie: oszczędza. Wynika z tego, że inwestując stosunkowo niewielkie pieniądze w HoseGuard®, firma nie naraża się na dodatkowe koszty, ponieważ w ostatecznym rozrachunku – zyskuje. HoseGuard® to zabezpieczenie oferujące bogactwo korzyści obydwu stronom! Dotyczy to w szczególności zarządzających zakładami produkcyjnymi, którzy dzięki HoseGuard® są w stanie zapewnić bezpieczeństwo pracy ze sprężonym powietrzem, uniknąć potencjalnych roszczeń odszkodowawczych oraz spełnić wymogi norm prawnych.

zapytaj doradcę o bezpieczniki powietrzne HoseGuard®