Zasada działania kompresorów Mattei

Źródłem sukcesu kompresorów Mattei jest zastosowana w nich technologia łopatkowa. Jedyną ruchomą częścią zespołu sprężającego jest rotor umieszczony mimośrodowo w statorze. Rotor obraca się z prędkością ~ 990 obr./min i wsparty jest na dwóch łożyskach ślizgowych (panewkach). W praktyce, w odróżnieniu od łożysk tocznych, panewki nie wymagają wymiany czy obsługi.

W rotorze, wzdłuż jego osi, wykonane są nacięcia, w których swobodnie poruszają się łopatki. Rotor jest napędzany przez silnik poprzez bezpośrednie sprzęgło podatne. Wyeliminowano w ten sposób przekładnię pasową wymagającą wymiany zużywających się pasów klinowych. Ponadto przekładnie pasowe oraz skrzynie biegów generują straty energetyczne. Podczas obrotów rotora łopatki wypychane są siłą odśrodkową w kierunku statora. Łopatki ślizgają się po filmie olejowym, który zapobiega ich zużywaniu. Zasysane przez filtr wstępny powietrze przedostaje się przez zawór proporcjonalnie modulujący, którego zadaniem jest dostosowanie ilości pobieranego powietrza do wymagań sieci odbiorczej. Podczas obrotu rotora następuje faza sprężania, spowodowana stopniowym zmniejszaniem się objętości pomiędzy sąsiadującymi ze sobą łopatkami, rotorem a statorem. Przedostawaniu się powietrza ze strefy wysokociśnieniowej do niskociśnieniowej zapobiega m. in łopatka znajdująca się pomiędzy otworem wlotu i wylotu powietrza.

Podczas fazy sprężania, na skutek różnicy ciśnień (wyeliminowanie pompy olejowej), do komory sprężania wtryskiwany jest olej, którego zadaniem jest smarowanie, uszczelnianie i chłodzenie systemu. Film olejowy na ścianach statora zapobiega bezpośredniemu kontaktowi łopatek ze statorem. W efekcie sprężarki łopatkowe Mattei zachowują niezmienną w czasie wydajność.

W wyniku procesu sprężania uzyskuje się mieszaninę powietrza i oleju. W efekcie zastosowania trójstopniowego – mechanicznego i koalescencyjnego systemu separacji uzyskiwane jest najwyższej jakości sprężone powietrze (zawartość zanieczyszczeń do 3 ppm).