SILVENT 007-Z - Bezpieczny pistolet z dyszą szczelinową 3 N / 1/4" wewn. / cynk

On order

007-Z
733312000300

Wersje produktu

Product description

Pistolet wyposażony w cynkową dyszę szczelinową, która pozwala na efektywne wykorzystanie otaczającego powietrza. Czyszczenie za pomocą tej dyszy jest dokładne, ciche i wydajne. Odpowiednia do ogólnego zastosowania w warunkach niewielkiego narażenia na zużycie mechaniczne. Siła odmuchu 3,0 N.