Sprężarka łopatkowa Mattei ERC 18 L : wydajność 3,28 m3/min - ciśnienie 8 bar max - moc 18,5 kW

On order

ERC18L

Wersje produktu

Product description

Podstawą sukcesu sprężarek łopatkowych jest zastosowana i stale doskonalona technologia niskich prędkości obrotowych zespołu sprężającego. W celu zapewnienia najwyższej sprawności energetycznej wszystkie sprężarki łopatkowe pracują w optimum energetycznym. Każdy model, niezależnie od mocy i ciśnienia roboczego wyposażony, jest w indywidualnie zaprojektowany, dedykowany typ stopnia sprężającego. Ponadto charakterystyczną cechą łopatkowego zespołu sprężającego jest wyższa sprawność objętościowa niż w przypadku zespołów śrubowych, wynikająca m.in. z wyeliminowania „zjawiska wentyla”. Dynamiczne samouszczelnienie stopnia zapewnia niezmienność sprawności energetycznej w czasie - cechę unikalną dla technologii łopatkowej. Kolejnym bardzo ważnym, wyróżniającym sprężarki łopatkowe rozwiązaniem jest zastosowanie bezstratnego energetycznie, bezpośredniego sprzęgła podatnego pomiędzy silnikiem elektrycznym a zespołem sprężającym. Wymienione aspekty techniczne zapewniają sprężarkom łopatkowym Mattei przewagę nad technologią śrubową.