Zbiornik ciśnieniowy do sprężonego powietrza KP-8000-11/2,0 pojemność 8 m3, ciśnienie 11 bar, przyłącze G2'', wymiary o2016 x 3200 mm, waga brutto 1485 kg

On order

KP-8000-11/2,0

Wersje produktu

Product description

Zbiornik ciśnieniowy do sprężonego powietrza KP-8000-11/2,0

Certyfikat wydany przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego - dokument ten zapewnia najwyższą jakość i bezpieczeństwo zbiornika ciśnieniowego KP-8000-11/2,0. Zbiorniki wyrównawcze tej serii przechowują sprężone powietrze, zachowując przy tym bezpieczny poziom ciśnienia.

Zbiorniki są wyposażone w armaturę, która składa się m. in. z takich elementów, jak zawów bezpieczeństwa, manometr, kurek manometryczny, zawór spustowy, rurka spustowa oraz przyłącza.