Klauzula informacyjna - rozmowa telefoniczna

Administratorem Państwa danych osobowych jest Vervo Sp. z o.o., ul. Duńska 1,  91-204 Łódź, e-mail rodo@vervo.pl . Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej rozmowy telefonicznej. W związku z przetwarzaniem, przysługują Państwu następujące prawa : dostępu, sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Pełną treść obowiązku informacyjnego znajdziecie Państwo tutaj (klauzula informacyjna)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego PE i Rady (UE) 2016/679 informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  : Vervo Sp. z o.o., ul. Duńska 1,  91-204 Łódź

Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail : rodo@vervo.pl  

a/ Pana/Pani dane przetwarzane będą  dla celów :

-  realizacji zamówionego przez Państwa kontaktu telefonicznego, przed podjęciem decyzji o dokonaniu zakupu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego PE i Rady UE 2016/679, dalej : RODO),

b/ Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym wsparcie informatyczne (w tym wsparcie w zakresie udostępniania przestrzeni serwerowej).

c/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po zrealizowaniu zamówionej rozmowy telefonicznej

d/W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Wam następujące prawa :

- prawo dostępu do danych osobowych,

- prawo sprostowania danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych,

- usunięcia danych o ile zostaną spełnione warunki przewidziane w art. 17 RODO,

- ograniczenia przetwarzania o ile zajdą warunki przewidziane  w art. 18 RODO,

Wszystkie Państwa żądania mogą być kierowane na adres e-mail : rodo@vervo.pl lub składane osobiście u Administratora pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym.

e/  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a brak podania danych osobowych spowoduje, iż nie będziemy mogli zrealizować zamówionego połączenia telefonicznego.

f/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych, o ile uznacie Państwo, że mogło dojść do naruszenia Waszych praw w związku z przetwarzaniem.

g/ Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych

h / wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.