Klauzula informacyjna - zamówienie

Administratorem Państwa danych osobowych jest Vervo Sp. z o.o., ul. Duńska 1,  91-204 Łódź, e-mail rodo@vervo.pl . Dane będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia. Przy zakładaniu konta poprosiliśmy już Państwa o podanie danych oraz zrealizowaliśmy obowiązek informacyjny. Jeżeli chcielibyście ponownie zapoznać się z informacją o ochronie danych osobowych, wszystkie informacje znajdziecie Państwo tutaj (klauzula informacyjna).

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego PE i Rady (UE) 2016/679 informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  : Vervo Sp. z o.o., ul. Duńska 1,  91-204 Łódź

Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail : rodo@vervo.pl  

a/ Pana/Pani dane przetwarzane będą  dla celów :

-  założenia konta w sklepie internetowym, co umożliwi Państwu sprawne dokonanie zakupów i dostęp do informacji o realizowanych transakcjach (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego PE i Rady UE 2016/679, dalej : RODO),

- złożenia zamówienia na zakup i dostawę produktów oferowanych w sklepie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego PE i Rady UE 2016/679, dalej : RODO),

- przesyłania informacji marketingowych o ofercie Vervo oraz o aktualnych promocjach, pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody (na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 172 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego

b/ Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym wsparcie informatyczne (w tym wsparcie w zakresie udostępniania przestrzeni serwerowej).

c/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla celów wykonania obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości

d/W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Wam następujące prawa :

- prawo dostępu do danych osobowych,

- prawo sprostowania danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych,

- usunięcia danych o ile zostaną spełnione warunki przewidziane w art. 17 RODO,

- ograniczenia przetwarzania o ile zajdą warunki przewidziane  w art. 18 RODO,

- prawo do cofnięcia zgody (o ile zostanie wyrażona), przy czym przetwarzanie dokonane przed cofnięciem, będzie w pełni legalne.

Wszystkie Państwa żądania mogą być kierowane na adres e-mail : rodo@vervo.pl lub składane osobiście u Administratora pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym.

f/ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dla celów założenia konta i dokonania zakupu jest obowiązkiem wynikającym z zawarcia umowy i jest konieczne dla dokonania zakupu. Podanie danych dla celów przesyłania informacji marketingowych jest całkowicie dobrowolne, a brak podania danych osobowych spowoduje, iż nie będziecie Państwo otrzymywać aktualnych informacji o ofercie Vervo Sp. z o.o.

g/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

h/ Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych

i/ wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

???? Po zapoznaniu się z powyższą klauzulą informacyjną , wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji marketingowych.