VD 500 - czujnik przepływu pomiarów mokrego powietrza za kompresorem do +180 °C

Do bezpośrednich pomiarów zawilgoconego powietrza za kompresorem do +180 °C
Zintegrowany, precyzyjny czujnik określa przepływ na podstawie różnicy ciśnienia, typu medium i średnicy rury. Dodatkowy pomiar temperatury i ciśnienia bezwzględnego oraz obliczanie odpowiedniej gęstości sprawiają, że pomiar można przeprowadzić dla różnych gazów, różnych temperatur i ciśnień.