Dysza chłodząca Silvent F1-Frigus

Dysze chłodzące Silvent F1-Frigus

Jeden z producentów tarcz hamulcowych zwrócił się do nas z prośba o rozwiązanie problemu na linii produkcyjnej. Znając nasze dysze chłodzące, chciał dowiedzieć się czy możliwe jest dzięki nim obniżenie temperatury świeżo pomalowanych części o 5 stopni, co umożliwiłoby ich szybsze wysychanie .

Prośbę klienta potraktowaliśmy jak wyzwanie - do pomocy zaangażowaliśmy naszych specjalistów techników. Przed przystąpieniem do działania musieliśmy poznać specyfikę procesu produkcyjnego w fabryce. Klient produkuje tarcze hamulcowe. Problem zbyt wysokiej temperatury pojawił się w końcowej fazie procesu wytwórczego, podczas której tarcze są spryskiwane farbą w celu zabezpieczenia ich wewnętrznych elementów przed działaniem rdzy. Pomalowane trafiają do pieca. Na wyjściu z pieca temperatura tarcz sięga 85-90°C. Aby ją obniżyć, umieszcza się je w tunelu chłodzącym. To jednak nie wystarcza. Na wyjściu z tunelu ich temperatura sięga 35°C. Aby części mogły całkowicie wyschnąć, ich temperatura musi zostać obniżona do 30°C. Tarcze są pakowane natychmiast po opuszczeniu linii produkcyjnej, a materiał opakowania przywiera do wciąż wilgotnej farby. W konsekwencji produkcja zostaje zatrzymana, a jakość produktów drastycznie spada. Po krótkiej dyskusji nasz zespół postanowił zastosować dyszę chłodzącą Slilvent F1.

Wdrożono następujące rozwiązanie: Każdą z ośmiu stacji w tunelu chłodzącym wyposażono w cztery dysze FRIGUS - dwie nad i dwie pod taśmą. W trakcie procesu produkcyjnego tarcze poruszają się w linii prostej i są podawane dalej. Każda z nich jest chłodzona sprężonym powietrzem. 36 dysz Silvent schładza ją łącznie przez dwie minuty. Dysze pracują przy ciśnieniu 4,5 bar. Na wyjściu z tunelu chłodzącego temperatura tarcz nie przekracza 30°C. Zadanie wykonano: farba pokrywająca części wysycha całkowicie, zatem nie stanowi już problemu podczas pakowania.

Silvent jest ekspertem w dziedzinie sprężonego powietrza. Nasze produkty są unikalne i opatentowane. Dla nas nie istnieją rzeczy niemożliwe. Nasi specjaliści bezustannie udoskonalają nasze produkty i pracują nad innowacjami. Naszą misją jest rozwiązywanie problemów produkcyjnych klientów.