Jak kontrolować straty sprężonego powietrza?

Wielu szefów utrzymania ruchu oraz osoby odpowiedzialne za sieć sprężonego powietrza w zakładach produkcyjnych chciałoby wiedzieć ile powietrza wykorzystywane jest faktycznie do procesów produkcyjnych, a ile to straty. Najczęściej można spotkać 2 podejścia do tego typu problemów: Pierwszy to bezsilność i stwierdzenie, że nie wiemy jakie są straty. Po prostu dokupuje się kolejną sprężarkę, aby pokryć bieżące zapotrzebowanie firmy. Drugi sposób to nieporuszanie tego tematu, udawanie że strat powietrza prawie nie ma. Trzeba jednak pamiętać że nawet najnowocześniejsze sieci sprężonego powietrza niestety, ale mają nieszczelności przez które traci się znaczne ilości produkowanej energii w postaci sprężonego powietrza.

Dzięki współpracy z niemiecką firmą CS obecnie oferujemy rozwiązania pozwalające na precyzyjny pomiar wielkości strat. Proces odnajdywania nieszczelności jak i określenia wielkości strat wykonuje się dwuetapowo:

Urządzenia do kontroli straty sprężonego powietrza

Urządzenie do kontroli straty sprężonego powietrza

Pierwszy etap to zastosowanie ultradźwiękowego wykrywacza nieszczelności, który pozwala nam zlokalizować miejsca na instalacji, gdzie występują straty. Zaletą urządzenia LD 300 jest możliwość pracy i wykrywania nieszczelności podczas normalnej pracy w zakładzie. Izolujące dźwięk pracujących maszyn słuchawki oraz precyzyjny, wyposażony we wskaźnik laserowy, detektor ultradźwięków umożliwiają lokalizującemu wycieki pracownikowi ich precyzyjnie namierzenie i eliminację.

Czujnik przepływu - straty sprężonego powietrza

Czujnik przepływu VA 400

Kolejny etap to dokładne określenie ilości traconego powietrza dzięki zamontowaniu na instalacji czujników przepływu/czujników strat sprężonego powietrza (VA 400) podłączonych do analizatorów. Dzięki tym urządzeniom jesteśmy w stanie zobrazować zarówno ilość konsumowanego powietrza jak i wielkość strat wyrażoną w metrach lub litrach.

Dla przykładu przy ciśnieniu w instalacji 5 bar przez otwór nieszczelności o średnicy 2 mm uchodzi w ciągu godziny 8m³ powietrza. Jeżeli przyjmiemy, że średni koszt 1m³ sprężonego powietrza to ok. 6 groszy to w ciągu miesiąca strata wyrażona w złotówkach tylko z tego jednego wycieku wyniesie około 345 zł. Wartość ta obrazuje, iż warto mierzyć straty sprężonego powietrza i na bieżąco eliminować wycieki, gdyż może to przynieść firmie znaczne oszczędności.