Po pierwsze bezpieczeństwo

Sprężone powietrze to popularna forma energii stosowana praktycznie we wszytskich gałęziach przemysłu. Około 90% przedsiębiorstw produkcyjnych używa sprężonego powietrza. Jest to więc medium bez którego trudno wyobrazić współczesny przemysł. UŻYWANIE SPRĘŻONEGO POWIETRZA NIESIE jednak WIELE ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA I ŻYCIA PRACOWNIKÓW. Stosując odpowienie środki zaradcze można to ryzyko znacznie zredukować. Poniżej przestawiamy najczęściej spotykane zagrożenia wynikające ze stosowania spreżonego powietrza oraz ich rozwiązanie. 

"Biczowanie węża" - niebezpieczeństwo urazów głowy i ciała: Efekt biczowania powstaje w przypadku nagłego przerwania węża, w którym przepływa powietrze pod ciśnieniem. Może to doprowadzić do poważnych, nawet śmiertelnych, urazów głowy. 

ROZWIĄZANIE VERVO: Przed niebezpiecznymi skutkami nagłego uszkodzenia węża chronią BEZPIECZNIKI POWIETRZNE, które automatycznie odcinają dopływ powietrza, gdy jego natężenie przekroczy bezpieczną granicę. ZOBACZ FILM>>>

Oczyszczanie personelu - bezpieczne i skuteczne: Działanie sprężonego powietrza na skórę, nawet przez odzież, może doprowadzić do poważnego kalectwa, a nawet śmierci, co wyklucza stosowanie go do oczyszczania personelu.

ROZWIĄZANIE VERVO: Stacja oczyszczania personelu JetBlack to innowacyjne rozwiązanie problemu oczyszczania oraz odpylania sprzętu i odzieży pracowników. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń   między pomieszczeniami zakładu, wnoszeniu do stołówki, czy do pojazdów i miejsc zamieszkania.Wykorzystuje powietrze o niskim ciśnieniu dzięki czemu nie istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia skóry nawet przy bezpośrednim kontakcie. ZOBACZ FILM>>>

Zwykłe dysze i rurki - uszkodzenia słuchu i ryzyko zatorów: 70-80% przypadków uszkodzenia słuchu w zakładach pracy spowodowane jest przez systemy sprężonego powietrza. Hałas generowany przez nie może powodować również łagodniejsze, ale również uciążliwe dolegliwości takie jak bóle głowy, nudności czy stres. Stosowanie otwartych rurek,  "zwykłych" dysz i pistoletów może również być przyczyną poważnych wypadków spowodowanych wtłoczeniem powietrza do układu krwionośnego. 

ROZWIĄZANIE VERVO: Zastosowanie specjalnie skonstruowanych, opatentowanych dysz Silvent wyklucza ryzyko przedostania się czątek powietrza do naczyń kwrionośnych i zmniejsza poziom hałasu newet o 50%. czytaj więcej>>

Plączące się po podłodze węże - niebezpieczeństwo upadku pracownika i uszkodzenia węża: Składowanie węży na podłodze w zakładach produkcyjnych może stanowić duże zagrożenie dla pracowników, narażając ich na ryzyko upadku lub uszkodzenia węża, co może spowodować opisany powyżej efekt "biczowania" 

ROZWIĄZANIE VERVO: Zwijadła umożliwiają zwijanie i przechowywanie węży w bezpieczny i wygodny sposób. Dzięki zamocowaniu zwijadła na ścianie lub suficie wąż do sprzężonego powierza jest zawsze w zasięgu ręki. Zwijadła zwiększają bezpieczeństwo i poprawiają organizację pracy. czytaj więcej>>>