Redukcja kosztów sprężonego powietrza dzięki zastosowaniu dysz i pistoletów Silvent

Pistolety powietrzne, dysze

Jakie oszczędności można uzyskać dzięki zastąpieniu stosowanych do odmuchu otwartych rurek czy zwykłych pistoletów przez nowoczesne, energooszczędne pistolety powietrzne Silvent?

W procesach czyszczenia, suszenia czy chłodzenia sprężonym powietrzem często stosowane są spłaszczone otwarte rurki lub zwykłe pistolety na sprężone powietrze. Te najprostsze, z pozoru tylko tanie, rozwiązania zużywają jednak ogromne ilości sprężonego powietrza.

Średni koszt wytworzenia 1 m3 sprężonego powietrza wynosi 0,05 PLN, a często nawet więcej.

Koszty sprężonego powietrza można radykalnie obniżyć, wprowadzając do systemu energooszczędne rozwiązania. Najskuteczniejszym sposobem jest zastąpienie przestarzałych narzędzi odmuchowych energooszczędnymi i nowoczesnymi dyszami lub pistoletami Silvent. Pozwolą one ograniczyć zużycie sprężonego powietrza nawet do 50 %. Zastosowanie ich skutecznie obniży również poziom hałasu i zwiększy bezpieczeństwo pracy.

JAK WIELE MOŻNA ZAOSZCZĘDZIĆ?

Proszę prześledzić poniższy przykład. Pokazuje on, że wymiana jednej tylko otwartej rurki o średnicy 12 mm na energooszczędną dyszę 707L lub odpowiadający jej pistolet Silvent 757L (ich skuteczność i siła odmuchu odpowiadają otwartej rurce 1/2″) może przynieść oszczędności miesięczne w wysokości ponad 5 tysięcy złotych.

 

Porównanie otwartej rurki i dyszy 707L (pistoletu Silvent 757L).

Otwarta rurka 1/2” (12 mm)

 

Dysza 707 L pistolet Silvent 757 L

266 m3/hZUŻYCIE SPRĘŻONEGO POWIETRZA113 m3/h
   
0,05 zł / 1 m3KOSZTY [PLN]0,05 zł / 1 m3
13,30na godzinę5,65
106,40na 1 zmianę (8 h)45,20
319,20na dobę (24 h)135,60
9 576,00na miesiąc (30 dni)4 068,00
   
 OSZCZĘDNOŚCI [PLN] 
 na godzinę: 7,65 
 na 1 zmianę (8 h): 61,20 
 na dobę (24 h): 183,60 
 na miesiąc (30 dni): 5 508,00 
   
 CZAS ZWROTU Z INWESTYCJI
w zakup 1-go pistoletu to tylko 28 dni
(przy 8-godzinnym dniu pracy)